Tarihi 11 Ocak Konuşması: Tam MetinDeğerli arkadaşlar,

Ülkemiz bir geçiş evresindedir. Bu süreç, bir kısmımız için oldukça zor geçmektedir. Birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz şu dönemde, the ilişkiye, ilişkiye içkin mihraklar tarafından yapılmış olan bu hain saldırı, halkımızı kedere ve umutsuzluğa boğmuştur.

Evet arkadaşlar; sözü, tahmin ettiğiniz üzere, geçtiğimiz haftalarda ODTÜ'de yaşananlara getireceğim. İtiraf etmeliyim ki güvenlik güçlerimiz olaylara müdahale etmekte geç kalmıştır; yapılan zayıf müdahalede bölücü unsurlar bir ilişkiyi şehit etmiş, bir askerimizi de yaralamışlardır. İlişkimize Oğuz Atay'dan rahmet, halen yoğun bakımda olan askerimize akıl fikir diliyoruz.

Ancak şunu da vurgulamak isterim ki şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır. Onların elinde mantık varsa, eylem, romantizm varsa, onların elinde hedef varsa, iyimserlik varsa, arz-talep dengesi varsa, bizim elimizde de saçmalık vardır. Onların elinde gerçekler varsa, bizim de oyunlarımız vardır.

Güçlüler yenilmez denir, ancak yeterince zayıf olanları da yenmek mümkün değildir. Biz, mücadeleden kaçacağız. Biz, haklarımızı istemeyeceğiz. Biz, oyunlarla yaşayacağız. Böylece asla mağlup olmayacağız, asla kaybetmeyeceğiz.

Binaenaleyh, hareketimiz, deneyimlerinden ders çıkarmayı bilmiş, köklü programatik değişikliklere gitmiştir. Buna göre

1) artık gerçekler değil hayaller ciddiye alınacaktır,

2) mantıksal tutarlılık safsatası derhal terk edilecek, tüm oyunlar ve hayaller birbirleriyle karıştırılacaklardır,

3) tüm sorunlar teoride çözülecek, yine teoride başka sorunlar üretilecek, pratiğe fırsat ve zaman bırakılmayacaktır.

Bu kararlar ışığında hareketimiz ilk karşı saldırısını dikkatinize sunmaktadır. Nitekim, saldırımızın ilk aşamasına tanıklık etmektesiniz. İkinci ve son aşamada, hepinizi, bu zavallı konuşmayı alkışlamak suretiyle dayanışmacı duygularınızı göstermeye davet ediyorum.

Tüm gerçeklerin alt edildiği, hayatın tıpkı kitaplardaki gibi olduğu gün yakındır!

Tanrı kraliçeyi kutsasın.

Amin.Ek - 1 : İmza metni

Yukarıda belirtilen şerait dahilinde yürütülmekte olan haksız, yersiz, umutsuz ve irrasyonel mücadeleyi geçici bir süre için nezaketen desteklediğimi beyan ederim.

İmzalar: Gç,Ço,Et,Mbd,Dş,Sk,Vy,Mae,As


Ek - 2 : Tebligat mektubu (5 Ocak 2013'te gönderilmiştir.)

Değerli izleyicimiz,

11 Ocak Cuma günü, P ile ilişkimizin tuhaf bir suikast sonucu aramızdan ayrılışının kırkı vesilesiyle biraraya gelinecek. Hayatınızı zerre kadar ilgilendirmeyen bu kişisel yas gününde sizleri aramızda görmek isteriz.

Tüm S'ler adına: S.


No comments: