Tribute to Nonexisting Entities

Tribute to Nonexisting Entities

You are unhappy, and almost totally aware of it. But you don't know what to do, and hence are trying to let it go.

It will not go.

As long as you insist on defining yourself with reference to the Givens, as long as you criticise your ethics using the Given types of criticism; you will Stay where you are. And a thing that Stays cannot exist.

I know how it feels. I know how it is when the question tries to let itself out. I know how it is when you hear the question before asking it. I know how scared you are. I know, still, how destructive it looks.

Look around. Do you see the question coming? Do you feel forced to ask the question? Do you feel like being Absolutely Alone, and Nothing at the same time?

I admit, some questions are irrelevant, or even unnecessary. Can you convince yourself that the question you are trying to avoid is one of those? Or are you trying to suppress an inevitable question?

This is not a recipe for anything, as it's not the gadfly's job to solve problems. This is the reminder of a question, which exists more and more each day you deny it. This is the reminder of the question.

I will never let you sleep; until I die, or you kill me, or rather, until you literally run away from me and hide yourself somewhere.

I am the physical entity of all the questions you are trying to escape. I am the Existence of all your problems that you were hoping to have erased.

I am not a mission. I am not a problem. I am almost nothing. I have a vague existence.

I pretend existent. I exist if and only if you exist and need my existence.


30.4.'8

Ekolojik Krizin Ekonomi Politik Eleştirisine Katkı

Marx’ın öngördüğü ya da Vay başımıza gelenler
Marx’ın öngördüğü ya da Vay başımıza gelenler
İnsanlık tarihinde bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz. Kapitalizm tarihinde ilk kez, materyal koşullar, insan bilinci üzerinde bu kadar güçlü bir baskı oluşturuyor. Küresel iklim değişimi özelinde değerlendirildiğinde bile yeterince yıkıcı olduğu herkesçe kabul edilen ekolojik kriz yaklaşıyor; ve ekolojist hareketin öncüllerinden farklı olmak üzere, kendini ahlaki bir tartışma olarak değil, ekonomi politik bir olgu olarak gösteriyor.
İnsanlık kendi sonunu hazırlamaya başlıyor ve bunun belirtileri tüm dünyada art arda açığa çıkıyor. Kapitalizm üretici güçler üzerinde ilerici bir kuvvet olduğu iddiasını korumakta zorlanıyor.
Kapitalizmin gerici nitelik kazanması ya da Taşıma suyla değirmen dönmez
Kapitalist üretim, kendi yıkımını hazırlıyor. Kar maksimizasyonu hedefi, kendi antitezini üretiyor. Kapitalizm, doğal sınırlarına erişmiş olmasına rağmen büyümesini sürdürmekte ısrar etmek zorunda kalıyor. Üretici güçlerin diyalektik yasalarına boyun eğme zamanı geliyor.
Üretim araçlarını ellerinde tutanlar dahi, kapitalizmden rahatsızlıklarını dile getirmeye başladılar. Bunu görmek için, bugün Avrupa Birliği’nde ve Birleşmiş Milletler’de iklim değişimi üzerine yazılan raporları okumak yeterli. Bu raporlarda, ancak yirmi yıl öncesinin en kızıl metinlerinde görülecek bir sertlik ve netlikle, gelir adaletsizliğinin küresel sisteme etkileri tartışılıyor.
Kapitalizmin büyüme miti bitim noktasına yaklaşıyor; toplumun, bu noktanın insanlığın da bitim noktası olup olmayacağına karar verme anı geliyor.
Mücadelenin özneleri ve tuzaklar
Bu üretim örgütlenmesinin insanlığın yıkımıyla sonuçlanacağını ilk fark edecek olanlar tarımsal üretimde çalışanlar olacak. Bununla eş zamanlı olmakla beraber, bilincin üzerindeki baskı biraz geriden gelmek üzere, üretim araçlarına sahip olmayan ve dolayısıyla geri döndürülemez krizden ilk etkilenecek olan kesimlerde memnuniyetsizlik başlayacak. Bu memnuniyetsizlik iki açıdan çok önemli: Birincisi, bu memnuniyetsizlik, romantik hümanistlerin uzun zamandır uğraşğı üzere “yeterince iyi anlatabilirsek olur” şeklinde soyut bir öznellikle değil, materyal koşulların insan bilinci üzerinde bir basınç oluşturmasıyla oluşacak. İkinci olarak, ilk kez memnuniyetsizlik günlük politikalara değil, doğrudan sistemin işleyişine yönelik olacak, yani gerginlik burjuvazinin temsilcilerinin çözüm öneremeyeceği bir noktada kilitlenecek.
Bu doğal evrim sürecinin sonucu tabii ki önceden belirlenmiş değildir, aksine, insanlığın iradesine bağlıdır. Bu aşamada ilk tehlike; ülke sınırları içinde olduğu kadar, ülkelerin içinde daha yerel boyutlarda da, klasik milliyetçiliği andıran bir ideolojinin finansal bir sıkıyönetim çağrısıyla bu süreci yönlendirmesi ve toplumu çözümsüzlüğe sürüklemesi olacaktır. İkinci tehlike ise metafizik inançlar temelinde yükselen bir kadercilik ile toplumun eylemsizliğe gömülmesi ve çürümeye terk edilmesidir. Her iki durum da, burjuvazinin ekonomik düzeyde kazanmakta oldugu gerici kimliğin politik düzeydeki yansımalarıdır.
İnsanlığın -ve dahası, dünyada yaşamın- sürdürülebilir kılınmasına uğraşan aydınların aklında tutması gereken şey, bu dünyaya ilgisini yitirmemiş üreticilerin, hareketin doğal müteffikleri olduğudur.
Sorunun kendine özgü nitelikleri
Küresel iklim değişimi, doğa ile iç içe olması sebebiyle, özel bir durum oluşturuyor. Etkilerin dayanılmaz boyutlara erişmesi ile soruna çözüm bulunması eşzamanlı olarak gerçekleşmiyor. Acil eylem gerekliliği bilimsel bir netlikle kendini gösteriyor. Geri çevrilemez mekanizmaların birbiri ardına çalıştırılması, iş işten geçtiken sonra farkındalığın yetmeyeceği anlamına geliyor.
Bu noktada, mücadeleyi örgütleyecek güçlerin, kendilerini kapitalizmin antitezi olarak değil, başlı başına sosyalizmi olumlayarak tanımlamaları gerekiyor.
Sosyalist aydınların ilk aşamada üzerine düşenler ya da Ne Yapmalı?
Sorunun kendine özgü aciliyetini de temel almak üzere, sosyalist aydınların “halka inmek - halka 'çıkmak'” , “çatı parti” , “şemsiye örgüt” kavramlarından sıyrılması ve bir şeylerin çatısı olmak yerine tabanı olmayı öğrenmesi gerekiyor. Kendini kapitalizm eleştirisi olarak değil, doğrudan doğruya sosyalizm olarak tanımlaması gereken bu hareketin, toplumun geri kalanına gösterebileceği somut çözümleri üretmiş olması önem kazanıyor.
Ülke içindeki ve küresel ölçekteki mücadele alanlarıyla bağlantıyı koruyarak yerel düzeyde adımlar atılması; artan memnuniyetsizliği yönlendirmekteki merdivenleri oluşturacak.
Marx sonrası filozoflar yalnızca Marx'i farklı şekillerde yorumlamışlardır, ama asıl mesele -hala- dünyayı değiştirmektir.
Marx’ın öngördüğü ya da Vay başımıza gelenler

The Appearance Hidden Behind The Reality

The Appearance Hidden Behind The Reality

* Do you think...
- (interrupts) No.
* I mean we...
- (interrupts) No.
* But how is it that you are so sure that you know what I'm going to ask?
- Because you always ask the same question.
* True. But still, you could have waited for me to finish my question.
- Okay, I'm listening.
Short silence.
- So?
* So, what?
- You are not going to ask again?
* Why, you already answered me.
- True.
* (cheerful) Do you want me to ask again?
- Me? It doesn't make a difference for me.
* (disappointed) You could have said Yes to that.
- I could have said Yes to a lot of things.
* You think so?
- I hope so.
* Then tell me one thing you could have said Yes.
- I could have said Yes to that question you asked a moment ago.
* (impatiently) Other than that, other than that.
- Well, let me try to remember.
They laugh.
* That was a good one.
A girl of age 25 enters from left, walks slowly through the stage, leaves from right. They don't notice her, but they wait until she leaves.
Silence.
* (exploding) The ducks.
- What?
* The ducks, I said.
- Yes, and what about them?
* They are the most talkative creatures in the world.
- So?
* Nothing. I was just thinking about my existence, and I drew this conclusion.
- (calmly) And how did you came to that point?
* I'd forgotten.
Silence.
* Did you ever thought why we are here?
- No.
* Me neither.
Long silence.
* May I ask again now?
- Ask what?
* That question.
- Which question?
* If you think we are going to be able to...
- (interrupts) Yes.
* (surprised) But you said No before!
- I mean, yes you may ask.
* Ah.. (waits, tries to remember the question, gives up)
Curtain.

8.4.8

Equation

NONE
equals
Reality
minus
open paranthesis
whatsupnothingnewandyounotmuch

plus
heyyouwannaknowwhathappenedlastnight
plus
waityoureamuslimright?
plus
whatwasyournameagain?
plus
butthenthereisnomeaninginlife
close paranthesis