"Let t be any time." - "t herhangi bir zaman olsun."

"Let t be any time."

Names that describe the exact same feeling:
 • Lack of being
 • Eternal self-disappoinment
 • Silly jokes of material conditions
 • Patient insistence on attracting the attention
 • Refreshing forces of destabilisation
 • Self-defense mechanisms that defend from self-defense mechanisms

"t herhangi bir zaman olsun."

Tamamen aynı hissi tarif eden isimler:

 • Yetersiz varlık
 • Kendine dönük ebedi hayal kırıklığı
 • Nesnel koşulların aptal şakaları
 • Dikkat çekmekte sabırlı ısrar
 • Dengesizliğin tazeleyici güçleri
 • Kendini koruma mekanizmalarından koruyan kendini koruma mekanizmaları

No comments: