Rational Thinking of a Broken Mind - Hurda Zihnin Rasyonel Salvolari

Rational Thinking of a Broken Mind

I don't want to fall asleep, because I'm afraid of dreaming.

I don't want to read novels, because I'm afraid of them appearing in my dreams.

I don't want to concentrate and comment on people's lives, because their lives might show up in novels.

I don't want to imagine things, because people might actually live them.

I don't want to think about my past and my future, because those thoughts determine my imagination.

I don't want to experience new things, because this leads to me thinking about things.

In fact, all the above mentioned propositions are biconditional in nature.

Therefore, as sleeping implies no new experiences, it follows that I want to sleep and never wake up.


Hurda Zihnin Rasyonel Salvoları

Uyumak istemiyorum, çünkü rüya görmekten korkuyorum.

Roman okumak istemiyorum, çünkü rüyalarıma girmelerinden korkuyorum.

İnsanların hayatlarına odaklanmak ve insanların hayatlarını yorumlamak istemiyorum, çünkü hayatları romanlara konu olabilirler.

Hayal kurmak istemiyorum, çünkü insanlar onları gerçekten yaşayabilirler.

Geçmişim ve geleceğim hakkında düşünmek istemiyorum, çünkü o düşünceler hayallerimi belirliyor.

Yeni şeyler deneyimlemek istemiyorum, çünkü bu benim o şeyleri düşünmeme yol açıyor.

Aslında, yukarıda belirtilen savların hepsi, çift yönlü gerektirme içermektedirler.

Dolayısıyla; uyumak, yeni deneyim yokluğunu gerektirdiğine göre, şu sonuca ulaşılır: Uyumak ve hiç uyanmamak istiyorum.

No comments: