Açla değil tokla konuşun.


Politik örgüt istemeyenler !

Örgütlenme özgürlüğü sınırlanmış, birçok üyesi gözaltında olan sosyalistlere ve komünistlere değil, AKP'ye gidip söyleyin örgütlenmesinler. Biz zaten doğru dürüst örgütlü falan değiliz, bizle ne uğraşıyorsunuz. Gidin söyleyin ! Polis dağılsın, bir arada durmasın. İnsanlar AKP'ye üye olmasın.

Pasif bir mücadele isteyenler !

Polisi saatlerce oyalayabilen barikatlere inşa edenlere değil, polise söyleyin, valiye söyleyin açsınlar yolu, barışçıl bir şekilde yürüyelim. Bak hepimiz Gezi Parkı'ndayken hiç kimse birbirine taş atıyor muydu? Sokakta bulduğu taşı atanlara değil, tonlarca biber gazını atanlara pasiflik öğütleyin.

Eve dönelim diyenler !

Sokağa çıkıp bir yerden bir yere yürümek isteyen yüzbinlerce eylemciye değil, neredeyse 20 gündür aralıksız saldıran polise söyleyin, onlar eve gitsinler. Polis gitsin eve. Biz nereye gidiyoruz? Niye eve gidiyoruz? Bizim evimiz Gezi Parkı, orada sabahlıyorduk, polis bizi evimize sokmuyor. Bizim evimiz tüm Türkiye'nin sokakları, polis bizi rahat bırakmıyor. Polis dönsün eve, gidin onlara söyleyin.

Açla değil, tokla konuşun. Bakın nasıl cevap veriyor toklar açlara.


No comments: